START ANSØGNING

Der er lukket for indsendelse af ansøgninger. Se kommende frister på fondens hjemmeside.Inden I går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, er der nogle ting, det er vigtigt at være opmærksom på:
  • Ansøgningen skal udfyldes online, og alle felter er obligatoriske med mindre andet er angivet.
  • Det er obligatorisk at vedhæfte en projektbeskrivelse, et detaljeret budget samt en kommunal anbefaling.
  • Der er begrænsninger på omfanget af ansøgningen og eventuelle bilag.
  • I kan gemme ansøgningen undervejs, vende tilbage og gøre den færdig på et senere tidspunkt.
  • I navigerer mellem de enkelte faneblade vha. menuerne i toppen af skærmen.
  • Når ansøgningen er sendt, kan der ikke ændres i den, og I kan heller ikke eftersende bilag.
Se vejledningsmateriale på Fondens hjemmeside for yderligere oplysninger.Adgang til ansøgningsskema
Hvis du vil oprette dig som bruger, skal du klikke på ”Opret”. Hvis du allerede er oprettet som bruger, skal du klikke på ”Login”. Herefter udfyldes felterne til højre, og du kan på den følgende fane vælge, om du vil oprette en ny ansøgning eller arbejde videre med en eksisterende ansøgning.

Vær opmærksom på, at den e-mail, der benyttes ved login, skal "tilhøre" projektets kontaktperson.På Fondens hjemmeside kan I læse mere om kravene til ansøgningen og downloade vejledningsmateriale. I kan ligeledes læse mere om ansøgningsmuligheder og -frister.

Vi anbefaler, at I både orienterer dig på Fondens hjemmeside og i vejledningsmaterialet, inden I påbegynder en ansøgning.

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL // ESPLANADEN 50 // 1098 KØBENHAVN K // +45 33 63 34 02