NB: Fristen for at søge støtte i forårets ansøgningsrunde udløb den 12. april 2018 kl. 12.00. Det vil være muligt at søge støtte igen til efteråret.

Læs mere om ansøgningsmuligheder og -frister samt krav til ansøgningen på fondens hjemmeside.Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, er der nogle ting, det er vigtigt at være opmærksom på. Derfor har vi lavet en kort beskrivelse af ansøgningsprocessen. Se også vejledningsmateriale, der kan downloades på Fondens hjemmeside.

Ansøgningsprocessen
  • Ansøgningen skal udfyldes online, og alle felter er obligatoriske med mindre andet er angivet. Alle centrale oplysninger om projektet skal fremgå af ansøgningsskemaet, og der kan gives supplerende oplysninger i bilag.
  • Supplerende dokumenter kan vedhæftes som en PDF-fil. Bemærk, at PDF-filer maks. må fylde 5 MB.
  • Du kan gemme din ansøgning undervejs, vende tilbage og gøre den færdig på et senere tidspunkt.
  • Du navigerer mellem de enkelte faneblade vha. menuerne i toppen af skærmen.
  • Når ansøgningen er sendt, kan der ikke ændres i den, og du kan heller ikke eftersende bilag.
  • Når ansøgningen er sendt, vil du modtage en bekræftelse pr. e-mail, og du har mulighed for at printe din ansøgning.
Adgang til ansøgningsskema

Hvis du allerede er oprettet som bruger, skal du klikke på ”Login”. Hvis du vil oprette dig som bruger, skal du klikke på ”Opret”. Herefter kan du vælge, om du vil oprette en ny ansøgning, eller om du vil arbejde videre med en eksisterende ansøgning.Vær opmærksom på, at du på Fondens hjemmeside kan downloade vejledningsmateriale til ansøgningssystemet.

Vi anbefaler, at du både orienterer dig på Fondens hjemmeside og i vejledningsmaterialet, inden du påbegynder en ansøgning.

Hvis du allerede er oprettet som bruger, skal du klikke på "Login". Hvis du vil oprette dig som bruger, skal du klikke på "Opret".

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL // ESPLANADEN 50 // 1098 KØBENHAVN K // +45 33 63 34 02