NB: Fristen for at søge støtte i efterårets ansøgningsrunde udløb den 26. oktober 2016 kl. 12.00. Oplysninger om mulighederne for at søge støtte i 2017 vil blive offentliggjort ultimo november 2016.

Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Derfor har vi lavet en kort beskrivelse af ansøgningsprocessen. Se også vejledning til ansøgningssystemet samt tjekliste til brug i forbindelse med ansøgning. Begge dele kan downloades på Fondens hjemmeside.

Ansøgningsprocessen
  • Ansøgningen skal udfyldes online, og alle felter i onlineformularen er obligatoriske. Alle centrale oplysninger om projektet skal fremgå af ansøgningsskemaet, og der kan gives supplerende oplysninger i bilag.
  • Du har mulighed for at vedhæfte supplerende dokumenter til ansøgningen som PDF-fil. Bemærk, at PDF-filer maks. må fylde 5 MB.
  • Du kan gemme din ansøgning undervejs, vende tilbage og gøre den færdig på et senere tidspunkt.
  • Du navigerer mellem de enkelte skærmbilleder vha. menuerne i toppen af skærmen.
  • Når ansøgningen er sendt, kan der ikke ændres i den, og du kan heller ikke eftersende bilag – alt skal således være klart, inden du klikker på ”Godkend og send”.
  • Når ansøgningen er sendt, vil du modtage en bekræftelse pr. e-mail, og du kan også printe din ansøgning.
  • Den 26. oktober 2016 kl. 12.00 var sidste frist for at indsende ansøgninger i efterårets ansøgningsrunde.
  • Fonden forventer, at de første bevillinger i efterårets ansøgningsrunde gives i december 2016.
Adgang til ansøgningsskema

Hvis du allerede er oprettet som bruger, skal du klikke på ”Login”. Hvis du vil oprette dig som bruger, skal du klikke på ”Opret”. Herefter kan du vælge, om du vil oprette en ny ansøgning, eller om du vil arbejde videre med en eksisterende ansøgning.


Vær opmærksom på, at du på Fondens hjemmeside kan downloade vejledningsmateriale til ansøgningssystemet.

Vi anbefaler, at du både orienterer dig på Fondens hjemmeside og i vejledningsmaterialet, inden du påbegynder en ansøgning.
E-mail
Kodeord
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL // ESPLANADEN 50 // 1098 KØBENHAVN K // +45 33 63 34 02